EFK ithalat ihracat


| ANA SAYFA || FİRMA BİLGİLERİ || ÜRÜNLER || KONUMUZ HAKKINDA BİLGİLER || REFERANSLAR || İLETİŞİM |


 

Gri su; duştan, küvetten veya lavabolardan gelen ve foseptik atığı içermeyen evsel, atık sulardır.

Suyumuzu verimli kullanmanın en basit ve en etkili yolu, evlerimizde kullandığımız suları içme suyu ve içme suyu kalitesinde olmayan sular diye sınıflandırmaktır. Bu sayede içme suyu kalitesinde olmasına gerek olmayan suları geri kazanılmış sulardan kullanarak içme suyu tüketim oranımızı yarı yarıya azaltabiliriz. İçme suyu kalitesinde olmayan sulara örnek olarak tuvalet rezervuarları, çamaşır yıkama, bahçe sulama ve araba yıkama gibi kaba temizlik işlerini gösterebiliriz. Bu alanlarda kullandığımız suları geri kazanılmış sulardan elde edersek doğal su kaynaklarımızı korumuş oluruz.

Gri suyun arıtılmasını diğer sistemlerle kıyaslandığımız zaman daha hızlı ve kısa bir sürede ve daha az maliyetli bir şekilde arıtmak mümkündür. Elde ettiğimiz arıtılmış suyun kalitesi de çok daha hijyenik olmaktadır. Arıtılmış gri suyun kulanım suyu olarak kullanılması su kaynaklarının korunmasına katkı sağladığı gibi doğadaki su dengesi üzerinde de pozitif etkileri vardır.

Kullanım suyu olarak yüksek kaliteli içme suyunu kullanmak yerine, içme suyu kalitesinde olmayan arıtılmış gri su kullanarak içme suyu kullanım miktarımızı azaltırız ve böylece doğal su kaynaklarımızın korunmasına yardımcı olmuş oluruz.

EFK firmamız  su ekosistemlerine zarar vermemek için gri suyu  özel filitrasyona tabi tutmaktadır.

Lavabo ve tuvaletlerde kullanılan su; tüketilen suyun büyük kısmını teşkil etmektedir.

DAS Derneği tespitlerine göre;

Yılda bir kişi ortalama 49.000 litre suyu tuvaletlerde tüketiyor. Sifonun bir kez çekilmesi 12-20 litre suyun kullanılması demektir. Yeni tip rezervuarlarda kapasite bir miktar azaltılmıştır. Ancak ABD ve Kanada gibi ülkelerin sağlık kurumları  küçük hacimli rezervuarların gerekli hijyeni sağlayamadığı için kullanılmasını çok sakıncalı bulmaktadır.

Kullanım suyu olarak yüksek kaliteli içme suyunu kullanmak yerine, içme suyu kalitesinde olmayan arıtılmış gri su kullanarak içme suyu kullanım miktarımızı azaltırız ve böylece doğal su kaynaklarımızın korunmasına yardımcı olmuş oluruz.

Sistemimiz sayesinde su sızıntısından kaynaklanacak ve her bir lavabodan boşa gidecek binlerce  litre su geri dönüşüm sistemimiz sayesinde ikinci kez kullanılarak ekonomiye katkı sağlayacaktır.

Su ALLAH' ın  bize bir emanetidir. Bu bilgi ışığında hayatın her aşamasında su ve enerji verimliliğini sürekli göz önünde bulundurmalıyız.

İleriye dönük su problemi yaşamamak ve kuraklıktan etkilenmemek için tasarrufa yönelik çalışmalar yapmak gerekmektedir. Yenilenebilir su kaynaklarını kullanmalıyız.

Su canlı yaşamının vazgeçilmez ihtiyacıdır. Dünyadaki içilebilir su kaynakları; düzensiz kentleşme, aşırı nüfus artışı, sera gazlarındaki artış ve aşırı sanayileşme gibi nedenlerle giderek azalmaktadır. Dünyanın büyük bir bölümü su kaynaklarıyla çevrili olsa bile, bu kaynakların ancak % 3′ü içilebilir özelliktedir. İçilebilir su kaynaklarının ise çoğunluğu buz kütlelerinden oluşmakta, bu suların kullanabilirliği ise % 0,007 oranlarında seyretmektedir. Kullanılabilir su kaynaklarının bu kadar az olmasına karşı, su tüketim oranları hızla artmaktadır. Buna bağlı olarak insanlar ileride susuz kalma riskiyle karşı karşıyadır. Bu riski azaltmanı yolu mevcut kaynakların verimli kullanılmasından geçmektedir. Bu kapsamda, su tüketim oranlarının düşürülmesine ilişkin yöntemlerin belirlenmesi ve sürdürülebilir su ve atık su yönetimi için su tasarrufu modellerinin geliştirilmesi gerekmektedir. Bir ülkenin su zengini sayılabilmesi için, kişi başına düşen yıllık su miktarı en az 8.000-10.000 m3 arasındadır. Türkiye’de kişi başına düşen su miktarı 1.430 m3’tür ve su zengini bir ülke değildir. 2030 yılında, bu miktar 1100 m3 olacak ve su sıkıntısı çekilecektir.

Su kaynaklarının azalmasına neden olan faktörler aşağıdaki gibi sıralanabilir:

• Hızlı nüfus artışı

• Küresel ısınma

• Endüstriyel gelişim

• Su tüketim oranlarının hızla artışı

NOT: YUKARIDAKİ BİLGİLER İSTANBUL-2011 4.BİRLEŞMİŞ MİLLETLER EN AZ GELİŞMİŞ ÜLKELER KONFERANSINDAKİ ÇEVRE KORUMA KURUMU BAŞKANLIĞI ÇALIŞMALARINDAN DERLENMİŞTİR.

EFK ithalat ihracat

 

© Copyright  EFK ithalat ihracat 2013